STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA WYPRAWY WRAKI GALERIA O NASSKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY SZKOLEŃ NURKOWYCHPŁETWONUREK NITROKSOWY (PN1)

Wielu początkujących płetwonurków uważa, że tajemniczy nitroks to mieszanina używana do nurkowań technicznych czyli nie na ich poziomie wyszkolenia. Tymczasem nitroks to po prostu mieszanina tlenu i azotu czyli taka, jaką oddycha każdy płetwonurek, nawet ten początkujący. Na kursie z zakresu podstawowego nitroksu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych o zwiększonej zawartości tlenu (do 40%). Nurkowanie z użyciem nitroksu jest bezpieczniejsze, umożliwia wydłużenie bezdekompresyjnego czasu nurkowania oraz zwiększa komfort po nurkowaniu.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
  • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
  • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
  • Posiadać minimum 25 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
  • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
  • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
  • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie wynoszącym 1,4 ata.
Uzyskiwane uprawnienia:
  • Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2-1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień.
  • Ważne na całym świecie.
  • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
  • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PN1 można ponadto przystąpić do kolejnych kursów ze ścieżki technicznej – zaczynając od kursu Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS PN2.

Cena kursu wynosi 400 zł + 100 zł (certyfikat).