STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA GALERIA WRAKI O NAS

POWRÓT DO LISTY SZKOLEŃ


PŁETWONUREK WRAKOWO-MORSKI
KDP / CMAS PWM - WRECK DIVER)


Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
 • Wykonane minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia podstawowego.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Program szkolenia:

 • Część teoretyczna: 8 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 8 godziny zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania nad wrakiem (2 dni).
Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie w morzu na wrakach.
 • Ważne na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.

Dalszy rozwój:

Kurs nurkowania wrakowo-morski w znacznym stopniu podwyższy Twoje umiejętności nurkowe, zwiększasz swoje bezpieczeństwo i komfort nurkowania w morzu. Polecane szkolenie Advanced Wreck Diver ITDA kurs przeznaczony dla nurków chcących podnieść swoje kwalifikacje nurkowania w morzu oraz poznać techniki nurkowania w przestrzeniach zamkniętych we wrakach.PŁETWONUREK NOCNY
PN1 KDP / CMAS


Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Nurkując w nocy masz niepowtarzalną okazję na obcowanie z bogatym podwodnym życiem.Część gatunków zwierząt morskich wychodzi z ukrycia dopiero w nocy, a część – zawieszona w wielkim błękicie- odpoczywa. Ponadto nurkowanie nocne na mniejszych głębokościach jest doskonałym przygotowaniem do głębszego nurkowania tam gdzie nie dociera już światło dzienne.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
 • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Program szkolenia:

 • Część teoretyczna: 3 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:

 • Pozwalają na nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 – 1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień.
 • Ważne na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Eksplorator.

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego i przystąpienie do kursu Płetwonurek Eksplorator.PŁETWONUREK PODLODOWY
PPL KDP CMAS


Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
 • Wykonane minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia podstawowego.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Program szkolenia:

 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 6 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania pod lodem.