STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA GALERIA WRAKI O NAS

POWRÓT DO LISTY SZKOLEŃ


PŁETWONUREK POSZUKIWACZ WYDOBYWCA PW
PPW KDP / CMAS)


Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień PE KDP/CMAS lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 30 metrów.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 4,5 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości do 20 metrów.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości.PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM
PZB KDP CMAS


Zestaw butlowy - potocznie nazywany twin setem jest obecnie nie tylko powszechnie stosowany wśród płetwonurków technicznych, ale i staje się coraz bardziej popularny wśród płetwonurków rekreacyjnych podnosząc znacznie ich bezpieczeństwo nurkowania. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w twin secie, poznasz różne typy zestawów butlowych oraz będziesz potrafił prawidłowo skonfigurować swój sprzęt.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów.
 • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 2,5 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 3 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają do nurkowań w zestawie butlowym, do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień.
 • Ważne w Polsce i na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
 • Wymagane są przed przystąpieniem do kursu PN2

Dalszy rozwój:

Mając uprawnienia Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (PZB) można przystąpić do kolejnych kursów i w znaczny sposób rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Kurs Płetwonurka w Zestawie Butlowym szczególnie polecamy osobom pragnącym nurkować pod lodem (PL), chcącym rozpocząć przygodę z nurkowaniem technicznym (PN2), czy wybrać drogę zawodową (KDP/CMAS P3, czy Instruktora).PŁETWONUREK PODLODOWY
PPL KDP CMAS


Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów.
 • Wykonane minimum 15 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia podstawowego.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 6 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania pod lodem.