STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA GALERIA WRAKI O NAS

POWRÓT DO LISTY SZKOLEŃ


PŁETWONUREK EKSPLORATOR
KDP / CMAS PE - DEEP DIVER)


Kurs płetwonurka eksploratora pozwala na nurkowanie do 30 metrów, czyli do granicy gdzie znajduje się większość podwodnych atrakcji. Granica 30 metrów jest już jednak pewnym wyzwaniem, dlatego podczas kursu zdobędziesz odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopnie Płetwonurka Nocnego PNO KDP/CMAS i Nawigatora PNA KDP/CMAS lub równorzędnych innych organizacji.
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS* lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min 18 metrów.
 • Posiadać minimum 10 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1/OWD).
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 5 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.
Kurs może być realizowany w wariantach:
 • Stacjonarny: 2 dni ciągłego szkolenia.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Wykonywanie nurkowań rekreacyjnych do głębokości 30m, w charakterze partnera nurkowego, z płetwonurkiem o kwalifikacjach minimum CMAS** (P2) lub równorzędnym stopniem innych organizacji.
 • Ważne na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PE można przystąpić do kursu nurkowania KDP/CMAS ** P2.PŁETWONUREK NITROKSOWY
PN1 KDP / CMAS


Wielu początkujących płetwonurków uważa, że tajemniczy nitroks to mieszanina używana do nurkowań technicznych czyli nie na ich poziomie wyszkolenia. Tymczasem nitroks to po prostu mieszanina tlenu i azotu czyli taka, jaką oddycha każdy płetwonurek, nawet ten początkujący. Na kursie z zakresu podstawowego nitroksu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych o zwiększonej zawartości tlenu (do 40%). Nurkowanie z użyciem nitroksu jest bezpieczniejsze, umożliwia wydłużenie bezdekompresyjnego czasu nurkowania oraz zwiększa komfort po nurkowaniu.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
 • Posiadać minimum 25 nurkowań przed przystąpieniem do kursu (po uzyskaniu P1 / OWD).
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie wynoszącym 1,4 ata.
Uzyskiwane uprawnienia:

 • Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2-1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień.
 • Ważne na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PN1 można ponadto przystąpić do kolejnych kursów ze ścieżki technicznej – zaczynając od kursu Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS PN2.PŁETWONUREK W SUCHYM SKAFANDRZE PSS

Nurkowanie w suchym skafandrze oznacza komfort termiczny i/lub wydłużenie czasu nurkowania. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w skafandrze suchym, poznasz różne rodzaje skafandrów i będziesz potrafił dobrać dla siebie optymalny rodzaj skafandra, a ponadto nauczysz się w jaki sposób o skafander suchy zadbać.

Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na min. 18 metrów.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości DO 20 metrów.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Do nurkowań w suchych skafandrach do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień.
 • Ważne na całym świecie.
 • Potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3).

Dalszy rozwój:

Kurs nurkowania w skafandrze suchym w znacznym stopniu podwyższy Twoje umiejętności nurkowe. Poza tym będąc Płetwonurkiem nurkującym w suchym skafandrze KDP/CMAS (SS) zwiększasz swoje bezpieczeństwo i komfort w zimnych wodach podczas nurkowania pod lodem (PL), czy nurkowania wrakowo - morskiego (WM).