STRONA GŁÓWNA SZKOLENIA GALERIA WRAKI O NAS

POWRÓT DO LISTY SZKOLEŃ


PODSTAWOWY STOPIEŃ NURKOWY
PŁETWONUREK
(P1 - OWD)

Zapraszamy na podwodną przygodę! Podczas podstawowego kursu płetwonurkowego zapoznasz się z zasadami bezpiecznego nurkowania i zdobędziesz wystarczającą wiedzę oraz umiejętności praktyczne do nurkowania z wykorzystaniem sprzętu nurkowego.

Kursy w systemie KDP/CMAS to doskonała okazja do uzyskania kwalifikacji nurkowych w renomowanym, stawiającym przede wszystkim na jakość systemie szkolenia płetwonurków.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych).
 • Posiadać umiejętność pływania.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 9 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 27 godzin zajęć praktycznych, w tym 10 nurkowań lub szkolenie basenowe i 5 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut.
Kurs może być realizowany w czterech wariantach:
 • Stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia.
 • Weekendowy: 2-3 weekendy.
 • Basenowo/weekendowy: zima - 5 basenów i weekend na wodach otwartych.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne, z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 20 m, z partnerem o minimum równorzędnych uprawnieniach.
 • Są ważne na całym świecie.
 • Są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Dokumenty:
 • Książeczka płetwonurka wraz z wpisem.
 • Logbook.
 • Międzynarodowy certyfikat P1 KDP/CMAS*.
 • Podręcznik nurkowy.
Dalszy rozwój:

Podstawowy kurs nurkowania jest pierwszym krokiem,który daje szerokie możliwości rozwoju nurkowego. Posiadając stopień KDP/CMAS P1 można przystąpić do kursów specjalistycznych rozwijających wiedzę i umiejętności płetwonurka, tj. do kursów: nurkowania w nocy (PNO), nawigacji podwodnej (PNA), nurkowania w suchym skafandrze(SS), nurkowania z wykorzystaniem nitroksu(PN1), nurkowania w morzu na wrakach(WM), nurkowania pod lodem (PL) oraz nurkowania dekompresyjnego (PNE i P2).


STOPIEŃ ŚREDNIO ZAAWANSOWANY
PŁETWONUREK
(P2 - AOWD + RESCUE + DEEP)

Na kursie KDP/CMAS P2 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie do głębokości 40 metrów. Celem tego kursu jest również poznanie procedur ratunkowych, nauczysz się jak reagować na sytuacje awaryjne i dowiesz się jak udzielać pomocy w wypadkach nurkowych.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 16 lat.
 • Posiadać zgodę obydwu rodziców lub opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie).
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS* P1 lub równorzędny stopień innej organizacji.
 • Posiadać stopnie specjalistyczne z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE), lub równorzędnych stopni innych organizacji.
 • Posiadać zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokości większej niż 20 m.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania nurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 15 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 27 godzin zajęć praktycznych, w tym 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 minut.
Kurs może być realizowany w czterech wariantach:
 • Stacjonarny: 6 dni ciągłego szkolenia.
 • Weekendowy: 3 weekendy.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 40 m.
 • Są ważne na całym świecie.
 • Są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Dokumenty:
 • Książeczka płetwonurka wraz z wpisem.
 • Logbook.
 • Międzynarodowy certyfikat P2 KDP/CMAS**.
Dalszy rozwój:

Ukończenie kursu P2 KDP/CMAS** daje możliwość przystąpienia do szkolenia na stopień Płetwonurka KDP/CMAS P3 (DIVE-MASTER) lub wybrając ścieżkę techniczną, możliwość przystąpienia do kursów: nitrox zaawansowany (PN2), płetwonurek jaskiniowy (PJ1), czy płetwonurek trimiksowy (PT1).STOPIEŃ MISTRZOWSKI
PŁETWONUREK
(P3 - DIVE MASTER)

Na kursie KDP/CMAS P3 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy płetwonurków w zakresie głębokości wynikających z ich uprawnień. Kurs przygotowujący Cię do roli przewodnika nurkowego, pozwala osiągnąć najwyższy stopień nurkowy w Polsce- poziom mistrzowski, dzięki niemu możesz dołączyć do grupy profesjonalistów. Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił nie tylko poprowadzić grupę do głębokości 50 metrów, ale będziesz mógł organizować nurkowania i wyjazdy nurkowe.

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędny stopień innej organizacji.
 • Posiadać stopnie specjalistyczne z zakresu nurkowania w suchych skafandrach (SS) oraz nurkowania nitroksowego (PN1).
 • Posiadać 1 dowolne szkolenie specjalistyczne (do wyboru) z zakresu: nurkowania podlodowego (PL), nurkowania wrakowo - morskiego (WM), nurkowania jaskiniowego (PJ1), nurkowania w aparatach SCR (PR), przygotowania mieszanin oddechowych (GB1)
 • Posiadać przeszkolenie z zakresu medycyny nurkowej oraz pierwszej pomocy (PP)
 • Od momentu uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** posiadać zalogowane 40 nurkowań w zakresie głębokości 10 - 40 metrów, w tym przynajmniej 20 na głębokość 30 - 40 m, z których 10 wykonane musi być w polskich wodach.
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 20 godzin wykładów.
 • Część praktyczna: 36 godzin zajęć praktycznych, w tym 15 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 minut.
Kurs może być realizowany w wariantach:
 • Stacjonarny: 7 dni ciągłego szkolenia.
 • Weekendowy: 4 weekendy.
 • Indywidualny: dowolne dni.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 50 m.
 • Pozwalają na kierowanie pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie: KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS ** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości
 • Są ważne na całym świecie.
 • Są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem .
Dokumenty:
 • Książeczka płetwonurka wraz z wpisem.
 • Logbook.
 • Międzynarodowy certyfikat P3 KDP/CMAS***.
Dalszy rozwój:

Ukończenie kursu P3 KDP/CMAS*** pozwala wejść do grona zawodowców. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P3 można zbierać doświadczenia jako profesjonalny przewodnik nurkowy oraz można rozpocząć ścieżkę instruktorską.